Forside

Sjekk om bedriften kan få Altibox

Moderne behov for økt grad av samhandling og større informasjonsflyt gjør at mange bedrifter flytter applikasjoner og andre tjenester ut i nettskyen.

Synkron dataoverføring via fiber uten hastighetsbegrensninger vil være avgjørende for at slike tjenester skal oppleves av brukerne som stabile og effektive.

Sammen med partnere over hele Norge kan vi levere personlig oppfølging og veiledning som sikrer et raskt, driftsikkert og stabilt internett.